Illustrationer

Illustrationer ur ungdomsboken Mosaikgänget och den stinkande gubben av Oscar García.
Utgiven av Semafor Förlag, 2018.